การใช้งาน Expert Advisor (EA) อัจฉริยะ (AI Bottrade)

    Expert Advisor (EA) อัจฉริยะ (AI Bottrade) ได้รับการพัฒนาจากรุ่นเดิมที่มีระบบการทำงานแบบมิติเดียวให้เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการลงทุน Generation 3 และ Generation 4 ที่สามารถคิดและตัดสินใจได้เอง เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่ทุกคนต้องการรายได้ ความมั่งคั่งและความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น ในโลกที่ซับซ้อนและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมาก เพราะมนุษย์ไม่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีกว่าหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว การใช้งานจะสร้างความได้เปรียบในการลงทุนให้กับท่าน แต่ในทางกลับกันหากท่านไม่ได้ใช้ จะเป็นการเสียโอกาสและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ท่านทำด้วยตัวเอง
    Expert Advisor (EA) อัจฉริยะ (AI Bottrade) จะมีทั้งประเภท Scalping, Martingale, Grids, Hedging, และอื่น ๆ โดยออกสั่งคำสั่ง Buy หรือ Sell ไปยังโบรกเกอร์ สามารถจัดการเรื่องระบบการเงินด้วยการคิดอัตราส่วนการลงทุนให้ได้แบบอัตโนมัติ กำหนดเวลาเปิด-ปิดตามช่วงเวลาที่ต้องการ สามารถลงทุนกับคู่เงินเดียวหรือหลายคู่ได้ ใช้กราฟได้ทุก Time Frame ตั้งค่าจำนวน Lot ล่วงหน้าได้ทั้งแบบกำหนดตายตัวหรือปรับเปลี่ยนได้เองตามความเหมาะสม เปิด-ปิด Order หรือเลื่อนจุด Stop loss สั่งซื้อล่วงหน้าได้เอง ตามเงื่อนได้ที่ได้กำหนดเอาไว้ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามความต้องการ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ติดต่อ ดร.เพชร